Korzystasz z przestarzałej przeglądarki Internet Explorer 8 (lub wcześniejszej).

7 lat temu (ile to będzie Internetowych lat?) była to naprawdę dobra przeglądarka.

Dziś, niestety, nie spełnia najważniejszych standardów i utraciła wsparcie największych serwisów Internetowych.

Starając się dostarczyć Tobie jak najlepsze wrażenia przy korzystaniu ze sklepu, wykorzystujemy najnowsze technologie.

Zachęcamy zatem do zainstalowania jednej z poniższych przeglądarek.

Gwarantujemy, że korzystając z nich, Internet zmieni się nie do poznania.

Oferta

Komu polecamy ubezpieczenie turystyczne w pakiecie „Rekreacja”

Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie „Rekreacja” polecamy wszystkim, którzy wyjeżdżają za granicę w celach wypoczynkowych.

Jeśli podczas urlopu zachorujesz lub zdarzy Ci się wypadek otrzymasz należytą pomoc medyczną. Przejmiemy na siebie wszelkie koszty związane z udzieleniem pomocy. Wykupując ubezpieczenie zabezpieczysz Siebie i rodzinę gdyby zaistniała konieczność wizyty lekarskiej, pobytu w szpitalu czy transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania.

Kup teraz

Zakres ochrony w poszczególnych wariantach

Basic Optimum Premium
Koszty leczenia za granicą Koszty Leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu (Klauzula nr 1) 20 000 EUR 40 000 EUR 60 000 EUR
Assistance Assistance (Klauzula nr 6)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Następstwa nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) i Koszty leczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 3) 5 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN
Bagaż podróżny Bagaż Podróżny (Klauzula nr 4) 1 000 PLN 2 000 PLN
Odpowiedzialność Cywilna Odpowiedzialność Cywilna (Klauzula nr 5) 25 000 EUR 50 000 EUR
Infolinia podróżna

Co obejmuje zakres ubezpieczenia

Infolinię podróżną

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Usługi Assistance, zapewniające m.in. pomoc finansową i prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego

Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim Dostępne w wariancie Optimum i Premium

Ubezpieczenie bagażu podróżnego, by zapewnić ochronę w trakcie podróży również rzeczom przewożonym; Dostępne w wariancie Optimum i Premium

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, refundacja lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok.

Ubezpieczenie we wszystkich trzech wariantach obejmuje:

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, refundacja lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Usługi Assistance, zapewniające m.in. pomoc finansową i prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego

Infolinię podróżną

Ubezpieczenie w dwóch wariantach - Optimum i Premium obejmuje również:

Ubezpieczenie bagażu podróżnego, by zapewnić ochronę w trakcie podróży również rzeczom przewożonym; Dostępne w wariancie Optimum i Premium

Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim Dostępne w wariancie Optimum i Premium

Zalety produktu:

 • całodobowa pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, narażających na utratę zdrowia,
 • bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia lub transportu, bez angażowania własnych środków finansowych,
 • ubezpieczenie działające już od wyjścia z domu i rozpoczęcia podróży.
Aby mieć pewność, że płacisz tylko za ubezpieczenie, które jest Ci potrzebne, wybierz wariant odpowiedni do Twoich potrzeb.

Komu polecamy ubezpieczenie turystyczne - „Sporty wodne”

Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie „Sporty wodne” polecamy wszystkim miłośnikom wypoczynku na wodzie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby amatorsko uprawiające następujące dyscypliny:

 • żeglarstwo
 • surfing
 • kitesurfing
 • kajakarstwo górskie
 • canoening górski
 • rafting
 • wioślarstwo
 • nurkowanie z aparatem oddechowym
 • płetwonurkowanie
 • freediving
 • wakeboarding
 • narciarstwo wodne
Jeśli podczas urlopu zachorujesz lub zdarzy Ci się wypadek otrzymasz należytą pomoc medyczną. Przejmiemy na siebie wszelkie koszty związane z udzieleniem pomocy. Wykupując ubezpieczenie zabezpieczysz Siebie i rodzinę, gdyby zaistniała konieczność wizyty lekarskiej, pobytu w szpitalu czy transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania.

Kup teraz

Zakres ochrony w poszczególnych wariantach

Optimum Premium
Koszty leczenia za granicą Koszty Leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu (Klauzula nr 1) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych 20 000 EUR 60 000 EUR
Assistance Assistance (Klauzula nr 6)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Następstwa nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) i Koszty leczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 3) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych 10 000 PLN 20 000 PLN
Bagaż podróżny Bagaż Podróżny (Klauzula nr 4) 2 000 PLN
Odpowiedzialność Cywilna Odpowiedzialność Cywilna (Klauzula nr 5) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych 25 000 EUR 50 000 EUR
Sprzęt sportowy Sprzęt Sportowy (Klauzula nr 7) 2 000 PLN
Infolinia podróżna i sportowa

Co obejmuje zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie bagażu podróżnego. Dostępne w wariancie Premium.

Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim

Ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dostępne w wariancie Premium.

Infolinię podróżną i sportową

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Usługi Assistance, zapewniające m.in. pomoc finansową i prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, refundacja lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok;

Ubezpieczenie w obu opcjach obejmuje:

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, refundacja lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok;

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Usługi Assistance, zapewniające m.in. pomoc finansową i prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego

Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim

Infolinię podróżną i sportową

Ubezpieczenie w szerszej opcji obejmuje również:

Ubezpieczenie bagażu podróżnego. Dostępne w wariancie Premium.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dostępne w wariancie Premium.

Zalety produktu:

 • całodobowa pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, narażających na utratę zdrowia,
 • bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia lub transportu, bez angażowania własnych środków finansowych,
 • ubezpieczenie działające już od wyjścia z domu i rozpoczęcia podróży.
Aby mieć pewność, że płacisz tylko za ubezpieczenie, które jest Ci potrzebne, wybierz wariant odpowiedni do Twoich potrzeb.

Komu polecamy ubezpieczenie turystyczne - „Sporty zimowe”

Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie „Sporty zimowe” polecamy wszystkim miłośnikom białego szaleństwa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby amatorsko uprawiające następujące dyscypliny:

 • Narciarstwo
 • Snowboard
 • Łyżwiarstwo
 • Saneczkarstwo
 • Hokej
 • Bojery

Jeśli podczas urlopu zachorujesz lub zdarzy Ci się wypadek otrzymasz należytą pomoc medyczną. Przejmiemy na siebie wszelkie koszty związane z udzieleniem pomocy. Wykupując ubezpieczenie zabezpieczysz Siebie i rodzinę, gdyby zaistniała konieczność wizyty lekarskiej, pobytu w szpitalu czy transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania.

Kup teraz

Zakres ochrony w poszczególnych wariantach

Optimum Premium
Koszty leczenia za granicą Koszty Leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu (Klauzula nr 1) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych 20 000 EUR 60 000 EUR
Assistance Assistance (Klauzula nr 6)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Następstwa nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) i Koszty leczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 3) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych 10 000 PLN 20 000 PLN
Bagaż podróżny Bagaż Podróżny (Klauzula nr 4) 2 000 PLN
Odpowiedzialność Cywilna Odpowiedzialność Cywilna (Klauzula nr 5) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych 25 000 EUR 50 000 EUR
Sprzęt sportowy Sprzęt Sportowy (Klauzula nr 7) 2 000 PLN
Infolinia podróżna i sportowa

Co obejmuje zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dostępne w wariancie Premium.

Usługi Assistance, zapewniające m.in. pomoc finansową i prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego.

Infolinię podróżną i sportową.

Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego. Dostępne w wariancie Premium.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, refundacja lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok;

Ubezpieczenie w obu opcjach obejmuje:

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, refundacja lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok;

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Usługi Assistance, zapewniające m.in. pomoc finansową i prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego.

Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Infolinię podróżną i sportową.

Ubezpieczenie w szerszej opcji obejmuje również:

Ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dostępne w wariancie Premium.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego. Dostępne w wariancie Premium.

Zalety produktu:

 • całodobowa pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, narażających na utratę zdrowia,
 • bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia lub transportu, bez angażowania własnych środków finansowych,
 • ubezpieczenie działające już od wyjścia z domu i rozpoczęcia podróży.
Aby mieć pewność, że płacisz tylko za ubezpieczenie, które jest Ci potrzebne, wybierz wariant odpowiedni do Twoich potrzeb.

Komu polecamy ubezpieczenie turystyczne - „Sporty extreme”

„Sporty extreme”, to wyjątkowe ubezpieczenie, dedykowane sportowcom i osobom uprawiającym sporty wysokiego ryzyka.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby, uprawiające następujące dyscypliny:

 • spadochroniarstwo
 • szybownictwo
 • baloniarstwo
 • paralotniarstwo
 • alpinizm
 • alpinizm podziemny
 • speleologia
 • wspinaczka indoorowa, lodowa i wysokogórska
 • abseiling
 • bungee
 • bouldering
 • base jumping
 • parkour
 • rugby
 • bobsleje
 • kiteboarding
 • kite-skiing i kite-snowboarding
 • wyczynowa jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami
 • heli –skiing i heli-snowboarding
 • ekstremalna jazda na rowerze i downhill MTB
 • sporty motorowodne w ramach sekcji sportowych.
Jeśli podczas urlopu zachorujesz lub zdarzy Ci się wypadek otrzymasz należytą pomoc medyczną. Przejmiemy na siebie wszelkie koszty związane z udzieleniem pomocy. Wykupując ubezpieczenie zabezpieczysz Siebie i rodzinę, gdyby zaistniała konieczność wizyty lekarskiej, pobytu w szpitalu czy transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania.

Kup teraz

Zakres ochrony w poszczególnych wariantach

Optimum Premium
Koszty leczenia za granicą Koszty Leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu (Klauzula nr 1) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportów oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka 40 000 EUR 60 000 EUR
Assistance Assistance (Klauzula nr 6)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Następstwa nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) i Koszty leczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 3) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportów oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka 15 000 PLN 20 000 PLN
Bagaż podróżny Bagaż podróżny (Klauzula nr 4) 2 000 PLN
Odpowiedzialność Cywilna Odpowiedzialność Cywilna (Klauzula nr 5) rozszerzona o zdarzenia powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportów oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka 25 000 EUR 50 000 EUR
Sprzęt sportowy Sprzęt Sportowy (Klauzula nr 7) 5 000 PLN
Infolinia podróżna i sportowa

Co obejmuje zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, refundacja lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok;

Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego. Dostępne w wariancie Premium.

Infolinię podróżną i sportową

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Usługi Assistance, zapewniające m.in. pomoc finansową i prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego

Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim

Ubezpieczenie w obu opcjach obejmuje:

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, refundacja lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok;

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Usługi Assistance, zapewniające m.in. pomoc finansową i prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego

Odpowiedzialność Cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim

Infolinię podróżną i sportową

Ubezpieczenie w szerszej opcji obejmuje również:

Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego. Dostępne w wariancie Premium.

Zalety produktu:

 • całodobowa pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, narażających na utratę zdrowia,
 • bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia lub transportu, bez angażowania własnych środków finansowych,
 • ubezpieczenie działające już od wyjścia z domu i rozpoczęcia podróży.
Aby mieć pewność, że płacisz tylko za ubezpieczenie, które jest Ci potrzebne, wybierz wariant odpowiedni do Twoich potrzeb.