Korzystasz z przestarzałej przeglądarki Internet Explorer 8 (lub wcześniejszej).

7 lat temu (ile to będzie Internetowych lat?) była to naprawdę dobra przeglądarka.

Dziś, niestety, nie spełnia najważniejszych standardów i utraciła wsparcie największych serwisów Internetowych.

Starając się dostarczyć Tobie jak najlepsze wrażenia przy korzystaniu ze sklepu, wykorzystujemy najnowsze technologie.

Zachęcamy zatem do zainstalowania jednej z poniższych przeglądarek.

Gwarantujemy, że korzystając z nich, Internet zmieni się nie do poznania.

Poradnik

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Ubezpieczenie turystyczne to przede wszystkim ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, powstałych w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, który może się zdarzyć podczas podróży i wypoczynku. Każda konsultacja medyczna, nawet podstawowa, zmniejsza budżet przeznaczony na wyjazd. Ubezpieczenie zapewnia pomoc medyczną bez konieczności angażowania własnych środków pieniężnych lub w przypadku opłaty rachunków za wizytę lekarską ich refundację po powrocie do kraju.
Co to jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą obejmuje koszty wizyt lekarskich, zakupu lekarstw, pobytu w szpitalu, wykonanych zabiegów lub operacji, transportu medycznego w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Jaki jest zakres działania Centrum Alarmowego?
Centrum Alarmowe to firma mająca przedstawicielstwa za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząca usługi na rzecz Ubezpieczonych w przypadku problemów podczas podróży. Centrum Alarmowe jest czynne 24 godziny i świadczy usługi w języku polskim oraz językach obcych. Centrum Alarmowe, w przypadku problemów zdrowotnych, wskazuje adres najbliższej placówki medycznej, organizuje i gwarantuje pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji, transportu medycznego, świadczy pomoc w przypadku utraty lub zagubienia dokumentów, środków płatniczych czy opóźnienia lotu. Numer do Centrum Alarmowego jest podany na dokumencie ubezpieczenia, który należy zawsze mieć przy sobie i dzwonić w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub na stronie www.ubezpieczenieturystycznie.gothaer.pl.
Jak dobrać sumy ubezpieczenia na wyjazd?
Kupując ubezpieczenie turystyczne należy zawsze zastanowić się nad celem wyjazdu – czy jest to wyjazd typowo na leżak, czy jednak związany z aktywnym odpoczynkiem połączonym z uprawianiem sportu. Istotne jest czy wyjazd dotyczy odpoczynku zimowego na narty czy letniego związanego z rekreacją. Pod uwagę należy też wziąć kraj do którego wyjeżdżamy. Jest to bardzo istotne z uwagi na wybór, zarówno sum ubezpieczenia jak i doboru innych ryzyk ubezpieczeniowych. np. oprócz kosztów leczenia, warto wykupić ubezpieczenie NNW, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej. Wybór sumy ubezpieczenia zależy od kierunku w jakim się wybieramy - inną sumę wybierzemy wyjeżdżając do kraju w Europie, a inną wyjeżdżając np. do Indii czy Tajlandii. Inna suma jest potrzebna na wyjazd typowo rekreacyjny, a inna (wyższa) gdy wyjazd dotyczy uprawiania sportu np. narciarstwa.
Co to jest choroba przewlekła, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie?
Choroba przewlekła to choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca miesiącami lub latami, wymagająca stałej lub okresowej kontroli, lub leczenia. Osoby chorujące przewlekle, wyjeżdżając za granicę, muszą pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia ze zwyżką składki na wypadek wystąpienia powikłań choroby przewlekłej. Do najczęstszych chorób przewlekłych zaliczamy: astmę, choroby serca, alergię, wrzody żołądka.
Co to jest ubezpieczenie OC i w jakich sytuacjach jest przydatne?
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem, które chroni Ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność, na wypadek wyrządzenia przez nich, podczas podróży, szkody osobom trzecim. Posiadając takie ubezpieczenie, materialna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność osobom trzecim spoczywa nie na sprawcy, a na ubezpieczycielu. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest szczególnie polecane osobom wyjeżdżającym za granicę w celu uprawiania sportów ( narciarstwo i snowboard - wypadki na stoku) oraz osobom podróżującym z dziećmi.
Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ
Karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych podczas pobytu w innych państwach członkowskich. W zależności od odwiedzanego państwa i jego zasad opieki zdrowotnej, różne świadczenia mogą być płatne, bezpłatne lub płatne częściowo. Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów. Nieliczne świadczenia nie są objęte refundacją poprzez kartę EKUZ, np. transport medyczny do szpitala lub do kraju zamieszkania. Karta EKUZ nie zastępuje też ubezpieczenia turystycznego. Wyjeżdżając na wypoczynek za granicę warto zawsze wykupić ubezpieczenie turystyczne, które zapewni kompleksową ochronę, a Ubezpieczony nie będzie się martwić skąd zdobyć pieniądze w przypadku nagłego zdarzenia.
Moi rodzice wybierają się na pielgrzymkę do Rzymu. Oboje są po 70-tce. Czy mogą się ubezpieczyć na ten wyjazd?
Ubezpieczenie turystyczne może wykupić każda osoba. Wykupując ubezpieczenie należy zastanowić się czy ochrona ubezpieczeniowa ma również obejmować choroby przewlekłe.
Wybieramy się z grupą znajomych na narty na lodowiec. Czy możemy się ubezpieczyć na jednej polisie (jest nas 12 osób)?
Tak. W przypadku ubezpieczenia grupowego (minimum 10 osób) można zawrzeć polisę grupową imienną. W przypadku polisy imiennej, wszystkie osoby objęte są ochroną ubezpieczeniową w takim samym zakresie.
Wybieram się w trzymiesięczną podróż do Azji. Chcę wykupić ubezpieczenie turystyczne. Czy muszę dokonać zalecanych szczepień, żeby ubezpieczenie zadziałało?
Tak. Przed wyjazdem należy poddać się zalecanym szczepieniom. Informacji na temat szczepień udzielają poradnie medycyny podróżnej.
Czy w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego mogę ubezpieczyć laptopa i telefon komórkowy?
TAK. Przenośny sprzęt komputerowy, fotograficzny, telefony komórkowe, ebooki, tablety, iPady, są objęte odpowiedzialnością Gothaer do wysokości 50% sumy ubezpieczenia bagażu podróżnego
Skradziono mi portfel – pieniądze i dokumenty. Na jaką pomoc ubezpieczyciela mogę liczyć?
W ramach usługi assistance za pośrednictwem Centrum Alarmowego udzielana jest pomoc finansowa w razie utraty lub zniszczenia środków płatniczych (gotówka, karty kredytowe i płatnicze). Warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest złożenie do Centrum Alarmowego pisemnego zobowiązania Ubezpieczonego do zwrotu udzielonej pomocy finansowej. W przypadku zagubienia lub kradzieży dokumentów, Centrum Alarmowe pomaga uzyskać dokument zastępczy, umożliwiający Ubezpieczonemu opuszczenie danego kraju oraz doradza sposób postępowania w danej sprawie. Koszty odtworzenia dokumentów nie są objęte ochroną
Czy mogę się ubezpieczyć, jeśli mój wyjazd na wakacje jest organizowany przez biuro podróży?
Tak. Gothaer udziela ochrony ubezpieczeniowej także osobom wyjeżdżającym w ramach wyjazdów organizowanych przez biura podróży. Najczęściej biura podróży oferują wraz z wyjazdem ubezpieczenie, ale często jego zkres jest bardzo ubogi dlatego warto go zweryfikować i wykupić dodatkowe ubezpieczenie dające pełną ochronę.
Czy ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą działa poza Europą?
Tak, ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje cały świat, z wyjątkiem terytorium RP i kraju stałego pobytu.
Czy mogę kupić ubezpieczenie na długi weekend? Wyjeżdżam z rodziną na Słowację.
Tak, ubezpieczenie można zawrzeć na dowolną liczbę dni od 1 dnia do maksymalnie 90 dni.
Czy odszkodowanie jest wypłacane w walucie kraju, w którym nastąpiła szkoda?
Nie. Gothaer wypłaca odszkodowanie w złotych polskich, bez względu na miejsce powstania szkody. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia ustalenia świadczenia lub odszkodowania.
Jak mogę zgłosić reklamacje?
Dokładamy najwyższych starań i poprawiamy nasze standardy działania tak aby marka Gothaer była synonimem wysokiej jakości obsługi Klientów i osób Poszkodowanych. Osoby niezadowolone z usług świadczonych przez Gothaer TU S.A. mają prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie (w jednostce Gothaer TU S.A.), elektronicznie (formularz na stronie www) lub ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie). Staramy się aby reklamacje rozpatrywane były niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszającego reklamację informujemy o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek klienta.