Korzystasz z przestarzałej przeglądarki Internet Explorer 8 (lub wcześniejszej).

7 lat temu (ile to będzie Internetowych lat?) była to naprawdę dobra przeglądarka.

Dziś, niestety, nie spełnia najważniejszych standardów i utraciła wsparcie największych serwisów Internetowych.

Starając się dostarczyć Tobie jak najlepsze wrażenia przy korzystaniu ze sklepu, wykorzystujemy najnowsze technologie.

Zachęcamy zatem do zainstalowania jednej z poniższych przeglądarek.

Gwarantujemy, że korzystając z nich, Internet zmieni się nie do poznania.

Podaj parametry ubezpieczenia

* pozycja wymagana

Jeśli posiadasz kod zniżkowy wpisz w pole i zaakceptuj, a zostanie naliczona zniżka.

Wybierz wariant* najbardziej dopasowany do Twoich wymagań oraz zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

Zapoznaj się z owu

optimum

PLN

premium

PLN

Koszty leczenia

pokaż zakres

Koszty Leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu (Klauzula nr 1) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportów oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka

Główne korzyści

 • Hospitalizacja Transport medyczny Zabiegi ambulatoryjne, wizyty medyczne Transport medyczny do kraju Zwrot za lekarstwa, środki pomocnicze
  tak
  tak

Pozostałe korzyści

 • Koszty poszukiwań i ratownictwa
  6 000 EUR
  6 000 EUR
 • Pobyt osoby towarzyszącej lub wizyta osoby wezwanej przez Ubezpieczonego
  200 EUR/dzień, do 7 dni
  300 EUR/dzień, do 7 dni
 • Pomoc przy odtworzeniu dokumentów
  tak
  tak
 • Pomoc w przypadku opóźnienia lotu
  100 EUR
  100 EUR
 • Przekazywanie informacji
  tak
  tak
 • Infolinia podróżna
  tak
  tak
 • Infolinia sportowa
  tak
  tak

Assistance

pokaż zakres

Assistance (Klauzula nr 6)

 • Transport osób towarzyszących w podróży w razie śmierci Ubezpieczonego
  tak
  tak
 • Transport i opieka nad niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego
  500 EUR
  500 EUR
 • Wcześniejszy powrót do kraju
  tak
  tak
 • Rekonwalescencja Ubezpieczonego za granicą
  100 EUR/dzień, do 7 dni
  100 EUR/dzień, do 7 dni
 • Kontynuacja rozpoczętej podróży Ubezpieczonego
  tak
  tak
 • Pomoc finansowa
  2 000 EUR
  2 000 EUR
 • Pomoc prawna
  1 200 EUR
  1 200 EUR
 • Koszty podróży kierowcy zastępczego
  1 000 EUR
  1 000 EUR

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

pokaż zakres

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 2) i Koszty leczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków (Klauzula nr 3) rozszerzone o zdarzenia powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportów oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu
  tak
  tak
 • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  tak
  tak
 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
  do kwoty
  1 500 PLN
  do kwoty
  2 000 PLN

Bagaż podróżny

pokaż zakres

Bagaż podróżny (Klauzula nr 4)

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego od utraty, zniszczenia, uszkodzenia
  tak
 • Sprzęt elektroniczny
  do kwoty
  1 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna

pokaż zakres

Odpowiedzialność Cywilna (Klauzula nr 5) rozszerzona o zdarzenia powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportów oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka

 • Szkoda na osobie
  tak
  tak
 • Szkoda w mieniu
  tak
  tak

Sprzęt sportowy

pokaż zakres

Sprzęt Sportowy (Klauzula nr 7).

 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego od utraty, zniszczenia, uszkodzenia
  tak

Szczegóły

Okres ochrony:

Wybrany wariant:

Zakres terytorialny:

*Szacowany koszt polisy

Okres ochrony:

Wybrany wariant:

Zakres terytorialny:

Szacowany koszt polisy: